VIDIEČANOVA HABOVKA

VIDIEČANOVA HABOVKA 

VIDIEČANOVA HABOVKA – 2023
Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch vyhlasuje regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru VIDIEČANOVA HABOVKA 2023. Vyhlasovateľom, garantom a hlavným finančným partnerom je Národné osvetové centrum v Bratislave.
Prihlasovanie: do 26. mája 2023
Termín konania: 10. jún 2023
Miesto: Kultúrny dom Tovarníky
Prihlasovanie: https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit/prihlasenie 
Návod na prihlasovanie: https://www.youtube.com/watch?v=DpZCgtg4aUg&t=5s 
Víťazi postúpia do krajského kola súťažnej prehliadkyVIDIEČANOVA HABOVKA, ktorá sa uskutoční 13. augusta 2023 v Topoľčanoch.
Propozície súťaže: http://www.pospb.sk/.../NOC-Vidiecanova-Habovka-2023...
Kontakt: Bc. Bohumil Milata mail: milata@toposveta.sk tel: 0908 655 004