Kontakt

Sídlo:

Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch
Stummerova 385/16
955 01  
Topoľčany

IČO: 36102598
DIČ: 2023857253

Ing. Jana Malinková
riaditeľka
vzdelávanie, kurzy, kluby

Bc. Bohumil Milata
ľudové remeslá, folklór, tanec

Mgr. Drahomír Trsťan
výtvarníctvo, foto, video

Janette Kúdelová
hudba, zborový spev

Ján Podoba
umelecké slovo, divadlo

Ing. Mária Ronecová
ekonómia, účtovníctvo

Anna Motyčáková
mzdy, personalistika

Igor Gogola
vodič, údržbár