Služby

V súvislosti s našim zameraním vám ponúkame

Metodická činnosť

 • školenia, semináre, konzultácie, poradenstvo

Ozvučenie podujatí

 • reproduktory, mix, mikrofóny, technik
 • Dokumentácia podujatí
 • fotografovanie, videozáznam

Grafické práce

 • tvorba plagátov, letákov, pozvánok

Kurátorská činnosť

 • organizovanie autorských a kolektívnych výstav

Výstavná miestnosť

 • výstavy, besedy, kultúrne podujatia
 • kapacita 40 miest na sedenie, závesný systém

Učebňa

 • školenia, súťaže, klubová činnosť
 • kapacita 30 miest na sedenie, projektor, audio

Prenosné prezentačné galerijné panely

 • 10 kusov hliníkových stojanov
 • 10 kusov drevených panelov,
 • 40 kusov sklenených klipov v rozmere 70x100cm.
 • závesné lanká 40 kusov

Pomoc s grantmi a projektami

 • poradenstvo s prihlasovaním do grantov
 • poradenstvo pri vypracovaní a podaní projektu

Neprofesionálna tvorba

 • pomoc neprofesionálnym umelcom
 • zapojenie do súťaží
 • prezentácia tvorby
 • konzultácie