Súťaže

Úvod Súťaže

Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch vyhlasuje jesennú výtvarnú súťaž

Jeseň pani bohatá.

Súťaž určená pre deti - jednotlivcov aj kolektívy. Súťaž prebieha virtuálne.
Diela aj vyhodnotenie súťaže budú zverejnené na stránke www.toposveta.sk. Svoje výtvarné diela posielajte mailom na: trstan@toposveta.sk, alebo cez messenger na stránku Tribečské osvetové stredisko.
Ku každému obrázku je nutné poslať kontaktné údaje: meno, priezvisko, adresa súťažiaceho, kontaktný telefón alebo mail. Posiela sa fotografia vytvoreného diela, podľa možností v čo najlepšej kvalite.
Súťaží sa v kategóriách:
1. kategória: predškoláci
2.     kategória: 1. až 4. ročník ZŠ
3.     kategória: 5. až 9. ročník ZŠ
4. kategória: žiaci ZUŠ

Súťaž prebieha od vyhlásenia do 22.10.2021. Po tomto dátume budú Vaše návrhy všetky naraz zverejnené na facebooku. Odborná porota vyberie v každej kategórii tri diela, ktoré získajú diplomy a vecné ceny. Hlasovať na facebooku sa bude o cenu publika.

Viac informácií:

Mgr. Drahomír Trsťan
trstan@toposveta.sk
0908784465

 

Plagát v plnej kvalite tu.

 

 

Archív súťaží sa nachádza tu.