Prehľad udalostí
Staršie: máj 2016  |     

ENVIROFILM

01.06.2016 - 30.06.2016

DVD filmy z medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí

YOGA

01.06.2016 - 30.06.2016

pondelky a stredy od 16.00 - 17.00 h, Topoľčany

Klub paličkovanej čipky

02.06.2016 - 30.06.2016

Pravidelné stretnutie členiek klubu rôznych techník ručných prác

Folklóru kvapka na Medarda kvapká ...

04.06.2016 - 04.06.2016

Vystúpenie detského folklórneho súboru Žochárik Topoľčany

Výstava prác žiakov CZUŠ

08.06.2016 - 30.06.2016

Výstava prác žiakov Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Lukáša.

Lidovec a hostia

11.06.2016 - 11.06.2016

Kultúrno-zábavný program

Konflikty a ich riešenie

13.06.2016 - 13.06.2016

Prednáška zameraná na predchádzanie a riešenie rovesníckych konfliktov a konfliktov s vyučujúcimi

Doprava v kocke

15.06.2016 - 15.06.2016

Prednáška o dopravnej výchove pre 1.- 4.roč. ZŠ

Výtvarná tvorivá dielňa

17.06.2016 - 17.06.2016

Výtvarná tvorivá dielňa pre deti ZŠ.

Pletenie z Pedigu

18.06.2016 - 18.06.2016

Tvorivá dielňa 

Folklórny festival pod Marhátom

25.06.2016 - 25.06.2016

IV. ročník  okresnej prehliadky folklórnych súborov, skupín a sólistov

Staršie: máj 2016  |     
jún 2016

IV. ročník  okresnej prehliadky folklórnych súborov, skupín a sólistov
25.06.2016 - 25.06.2016

Tvorivá dielňa 
18.06.2016 - 18.06.2016

Výtvarná tvorivá dielňa pre deti ZŠ.
17.06.2016 - 17.06.2016

Prednáška o dopravnej výchove pre 1.- 4.roč. ZŠ
15.06.2016 - 15.06.2016

Prednáška zameraná na predchádzanie a riešenie rovesníckych konfliktov a konfliktov s vyučujúcimi
13.06.2016 - 13.06.2016

Kultúrno-zábavný program
11.06.2016 - 11.06.2016

Výstava prác žiakov Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Lukáša.
08.06.2016 - 30.06.2016

Vystúpenie detského folklórneho súboru Žochárik Topoľčany
04.06.2016 - 04.06.2016

Pravidelné stretnutie členiek klubu rôznych techník ručných prác
02.06.2016 - 30.06.2016

DVD filmy z medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí
01.06.2016 - 30.06.2016

pondelky a stredy od 16.00 - 17.00 h, Topoľčany
01.06.2016 - 30.06.2016

Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch
Stummerova 385/16
Topoľčany 95501
tel.:038/ 7629811, fax: 038/ 7629813
email: toposveta@toposveta.sk
https://www.facebook.com/toposveta