Prehľad udalostí
Staršie: júl 2016  |     

OZNAM

22.07.2016 - 16.08.2016

zámer prenajať formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných priestorov,

nachádzajúcich sa v budove Tribečského osvetového strediska v Topoľčanoch, súp. č. 385, na parcele číslo 477, Stummerovej ulici č. 385/16, katastrálne územie, o výmere 9 m2, 11 m2, o výmere 72,5 m2, z toho 11 m2 sociálne príslušenstvo a 29,30 m2. z toho 11 m2 sociálne príslušenstvo.
Priestory sú vhodné na kancelárske účely.

Tanečný maratón

06.08.2016 - 06.08.2016

6 hodinový tanečný maratón

Staršie: júl 2016  |     
august 2016

6 hodinový tanečný maratón
06.08.2016 - 06.08.2016

zámer prenajať formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných priestorov,

nachádzajúcich sa v budove Tribečského osvetového strediska v Topoľčanoch, súp. č. 385, na parcele číslo 477, Stummerovej ulici č. 385/16, katastrálne územie, o výmere 9 m2, 11 m2, o výmere 72,5 m2, z toho 11 m2 sociálne príslušenstvo a 29,30 m2. z toho 11 m2 sociálne príslušenstvo.
Priestory sú vhodné na kancelárske účely.
22.07.2016 - 16.08.2016

Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch
Stummerova 385/16
Topoľčany 95501
tel.:038/ 7629811, fax: 038/ 7629813
email: toposveta@toposveta.sk
https://www.facebook.com/toposveta