Naše činnosti


Vzdelávanie

Organizujeme tvorivé dielne pre deti, ale aj pre dospelých a seniorov.


Divadlo a prednes

Organizujeme školenia pre pedagógov a žiakov, vydávame metodické príručky.


Výtvarníctvo a foto

Všetci tvoriví ľudia, nadšenci a návštevníci so záujmom o vizuálne umenie sú u nás vítaní.


Folklór a tanec

Každý región, mesto a dedina má svoj charakteristický folklór – kroje, hudbu, piesne, zvyky, tradície, tance a nárečie.


Hudba a spev

Vytvárame priestor na skvalitnenie umeleckej úrovne speváckych skupín a zborov všetkých vekových kategórií.


Naše služby

Školenia, semináre, tvorba plagátov, letákov, pozvánok, organizovanie kolektívnych výstav a ďalšie.

Otváracie hodiny výstavnej miestnosti pre verejnosť

Pondelok až piatok od 8.00 do 15.00. Poobedné a víkendové vstupy je možné si dohodnúť telefonicky na čísle 0908784465 - p. Trsťan

Vyberáme z našich služieb

Zvitok

Metodická činnosť

01

Lupa

Ozvučenie podujatí

02

Dokumenty

Dokumentácia podujatí

03

Ceruzka

Grafické práce

04

Dotazník

Kurátorská činnosť

05