Výtvarné spektrum - krajské kolo

Piatok 2.6.2023 sa niesol v znamení krajského kola súťaže neprofesionálnych výtvarníkov - Výtvarné spektrum. Od 11.00 prebiehal v priestoroch učebne TOS workshop "Embossing" pod vedením Ivana Gálusa, neskôr sa od 13.00 konal rozborový seminár pod vedením predsedu poroty Daniela Szálaia a nakoniec boli od 15.00 v priestoroch Galérie Topoľčany vyhlásené výsledky a otvorená výstava obrazov. Výtvarné spektrum je celoštátna postupová súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby. Vyhlasovateľ: Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR Odborný garant: Národné osvetové centrum Partneri súťaže: Galéria mesta Topoľčany a Mesto Topoľčany Mediálni partneri: Rádio Topoľčany, regionálne noviny MY Topoľčany I. Súťaž je trojstupňová: 1. regionálne kolá 2. krajské kolá 3. celoštátne kolo Súťaž sa rozdeľuje podľa veku: I. skupina: autori od 15 do 25 rokov II. skupina: autori nad 25 rokov III. skupina: bez rozlíšenia veku Skupiny súťažia v žánrových kategóriách: A. Maľba B. Kresba a grafika C. Priestorová tvorba D. Insitná tvorba E. Digitálna tvorba F.  Experiment Krajského kola sa zúčastnilo spolu 71 autorov so 107 dielami. Odborná porota v zložení Martina Chudá, Emil Fulka a Daniel Szalai ocenila spolu 25autorov a v galérii je vystavených 84 diel. O hudobný program sa postarali Milan Lukáč a Sabína Bohušová.

Výhodnotenie Výhodnotenie

Výtvarné spektrum 2023 
Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch v roku 2023 organizuje krajské kolo postupovej súťaže pre neprofesionálnych výtvarníkov Výtvarné spektrum. Termín slávnostného vyhodnotenia a vernisáže je dňa 2. júna 2023 v priestoroch Galérie Topoľčany na Námestí M. R. Štefánika v budove mestskej radnice.

Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch organizuje krajské kolo súťaže Výtvarné spektrum Nitrianskeho kraja. Vyhodnotenie súťaže bolo 3.6.2022 o 17.30 v Galérii Topoľčany.

TOS organizuje krajské kolo Nitrianskeho kraja jubilejného 60. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2023. Výtvarnému spektru venujeme celý deň - piatok 2.6.2023. Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v priestoroch Galérie Topoľčany na Nám. M.R.Štefánika 1 v Topoľčanoch dňa o 17:00 hod. Predchádzať mu bude rozborový seminár v priestoroch Galérie Topoľčany o 15.00 hod. Pripravili sme pre Vás zaujímavý workshop, ktorý sa uskutoční v učebni Tribečského osvetového strediska v Topoľčanoch na  Stummerovej ul. 385/16 so začiatkom o 11:00 hod. Ak by ste mali záujem sa workshopu zúčastniť, poprosím Vás o prihlásenie sa mailom, kapacita obmedzená na 10 ľudí. Väčšina prihlásených diel do krajského kola bude vystavená v  galérii.

Vysledky-VS-2023-krajske-kolo-Nitrianskeho-kraja.pdf

Archív
Krajské kolo v roku 2022: 

Vysledky-krajskeho-kola-VS-2022.pdf
Zoznam-vystavenych-diel-krajske-kolo-Topolcany-2022.pdf