Výtvarníctvo a foto

Výtvarný úsek slúži predovšetkým neprofesionálnemu umeniu. Všetci tvoriví ľudia, nadšenci a návštevníci so záujmom o vizuálne umenie sú u nás vítaní. Pre všetkých neprofesionálnych umelcov organizujeme v spolupráci s Národným osvetovým centrom okresné kolá celoštátnych postupových súťaží. Organizujeme detské výtvarné súťaže a prezentujeme tvorbu základných umeleckých škôl. Venujeme sa metodickej činnosti formou osobných konzultácií a poradenstva, robíme kurátorskú činnosť a organizujeme workshopy, sústredenia, fotografovanie v ateliéri i plenéri. V našej výstavnej miestnosti celoročne vystavujeme tvorbu neprofesionálnych umelcov. Umožňujeme umelcom z regiónu predstaviť svoju tvorbu verejnosti, získanie ohlasov na ich tvorbu a možnosť ďalšieho umeleckého rastu.

PREHĽAD SÚŤAŽÍ A PODUJATÍ
- AMFO
- Výtvarné spektrum
- Cineama
- Vesmír očami detí
- Cyril a Metod očami detí
- Rezbársky plenér
- Výstavy
- Workshopy