Hudba a spev

V oblasti hudby a zborového spevu vytvárame priestor na prezentáciu a skvalitnenie umeleckej úrovne speváckych skupín a zborov všetkých vekových kategórií, zabezpečujeme ich účasť v súťažiach a prehliadkach s krajskou i celoštátnou pôsobnosťou. Venujeme sa odborno-metodickej príprave dirigentov a členov speváckych zborov a skupín. Organizujeme a pomáhame organizovať prehliadky, koncerty a vystúpenia neprofesionálnych hudobníkov. Podieľame sa na tvorbe a koncepcii festivalu vážnej hudby s dlhoročnou tradíciou- Topoľčianskej hudobnej jari/jesene.

PREHĽAD SÚŤAŽÍ A PODUJATÍ
- Divertimento Musicale
- Zlatý veniec
- Strunobranie