Folklór a tanec

Folklór patrí na Slovensku medzi najväčšiu pýchu krajiny. Každý región, mesto a dedina má svoj charakteristický folklór – kroje, hudbu, piesne, zvyky, tradície, tance a nárečie. Počas roka je  množstvo príležitostí, ktoré zachovávajú tradície predošlých generácií i v spojitosti s výročnými obradmi – vítanie jari, sviatosť krstu, svadba. Pomáhame detským a dospelým folklórnym súborom, sólistom a inštrumentalistom, pracujeme s tanečnými súbormi, ktoré sa orientujú na neprofesionálny moderný tanec v našom okrese.  Ponúkame odborné semináre pre vedúcich a choreografov folklórnych súborov, speváckych skupín.

PREHĽAD SÚŤAŽÍ A PODUJATÍ
- Tanečný kolotoč
- Píšťalenka, pískaj!
- Folklórny festival pod Marhátom