Divadlo a prednes

V oblasti umeleckého slova poskytujeme metodickú pomoc a organizujeme školenia pre pedagógov a žiakov, vydávame metodické príručky. Recitátorom a ich pedagógom pomáhame s výberom a úpravou textov, požičiavame odbornú literatúru a video. V oblasti hovoreného slova organizujeme prípravné školenie pre účastníkov krajského kola súťaže Mladý moderátor, súťaž je určená žiakom stredných škôl. V oblasti písaného slova po konzultáciách s lektorom posielame mladým nádejným autorom písomné pripomienky k ich tvorbe priebežne elektronickou poštou, v prípade záujmu spolupracujeme na podujatiach čítania autorskej tvorby.
V oblasti neprofesionálneho divadla poskytujeme poradenstvo v oblasti dramatickej výchovy, organizujeme školenia zamerané na vzdelávanie formou dramatickej hry, podporujeme aj neprofesionálnu divadelnú tvorbu a vzdelávanie v oblasti dramatickej, režijnej a hereckej tvorby.

PREHĽAD SÚŤAŽÍ A PODUJATÍ

- Šaliansky Maťko
- Hviezdoslavov Kubín
- Beniakove Chynorany
- Detský javiskový sen
- Mladý moderátor