Občianske združenie Chrámový zbor Kostola Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch

01.11.2013 - 30.11.2013

Občasné nácviky podľa potreby v TOS; informujte sa !

Spolok SUTO-Spevokol učiteľov Topoľčianskeho okresu

01.09.2013 - 30.09.2013

Spolok SUTO-Spevokol učiteľov Topoľčianskeho okresu

40. výročie vzniku DFSk Krnčianka

17.08.2013 - 17.08.2013

Folklórne popoludnie

6 - hodinový tanečný maratón

10.08.2013 - 10.08.2013

tanečná súťaž

Letný denný tábor

05.08.2013 - 09.08.2013

Letný denný tábor so zameraním na detský zborový spev

Občianske združenie Chrámový zbor Kostola Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch

01.08.2013 - 31.08.2013

Občasné nácviky podľa potreby v TOS; informujte sa !

Lidovec a hostia

22.06.2013 - 22.06.2013

Folklórne popoludnie

IV. Stretnutie Heligónkarov

04.05.2013 - 04.05.2013

Celoslovenské stretnutie heligónkarov

XVIII. ročník Zdravie, Pohyb, Krása

01.05.2013 - 01.05.2013

Okresná prehliadka pohybových choreografií detí predškolského veku

Koncert - Topoľčianska hudobná jar 2013

16.04.2013 - 16.04.2013

Komorný súbor Ad Libitum Budapešť

Spolok SUTO-Spevokol učiteľov Topoľčianskeho okresu

01.04.2013 - 30.04.2013

Pravidelné nácviky spevokolu v priestoroch TOS každý utorok od 16.h;  informujte sa !

Občianske združenie Chrámový zbor Kostola Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch

01.04.2013 - 30.04.2013

Občasné nácviky podľa potreby v TOS; informujte sa !

Spolok SUTO-Spevokol učiteľov Topoľčianskeho okresu

01.02.2013 - 28.02.2013

Pravidelné nácviky spevokolu v priestoroch TOS každý utorok od 16.h; informujte sa !

Kontakt: toposveta@toposveta.sk ; tel.; 0944 330556

Občianske združenie Chrámový zbor Kostola Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch

01.02.2013 - 28.02.2013

Občasné nácviky podľa potreby v TOS; informujte sa !

Súťaž Európa v škole v šk. r. 2012/2013 - obvodné kolo

10.01.2013 - 15.02.2013

EURÓPA OBČANOM - OBČANIA EURÓPE

Medzinárodný projekt organizovaný v Európe od roku 1953. Motto projektu EURÓPA V ŠKOLE 2012/2013 2013 sa viaže k Európskemu roku občanov, ktorý pri príležitosti 20. výročia zavedenia európskeho občianstva vyhlásila pre rok 2013 Európska Únia


Spolok SUTO-Spevokol učiteľov Topoľčianskeho okresu

01.01.2013 - 31.01.2013

Pravidelné nácviky spevokolu v priestoroch TOS každý utorok od 16.h; informujte sa !

Kontakt: toposveta@toposveta.sk ; tel.; 0944 330556

Občianske združenie Chrámový zbor Kostola Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch

01.01.2013 - 31.01.2013

Občasné nácviky podľa potreby v TOS; informujte sa !

Topoľčianska hudobná jeseň

17.12.2012 - 17.12.2012

Koncert: Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša Topoľčany

Topoľčianska hudobná jeseň

13.12.2012 - 13.12.2012

Adventný a vianočný koncert: Spevácky zbor a orchester TECHNIK - AKADEMIK Bratislava

Študentské športové a kultúrne hry

05.12.2012 - 05.12.2012

do 5. 12.2012, výstavná miestnosť TOS

 |  Predchádzajúce:    
jún 2020

Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch
Stummerova 385/16
Topoľčany 95501
tel.:038/ 7629811, fax: 038/ 7629813
email: toposveta@toposveta.sk
https://www.facebook.com/toposveta