Vzdelávanie, kurzy

Drogové závislosti

04.12.2012 - 04.12.2012

Prednáška pre žiakov Gymnázia sv. Vincenta de Paul

Drogové závislosti

11.12.2012 - 11.12.2012

Prednášky spojené s besedou pre žiakov Gymnázia sv. Vincenta de Paul

Trestno-právna zodpovednosť

14.02.2013 - 14.02.2013

Prednáška spojená s besedou pre študentov Obchodnej akadémie

Trestno-právna zodpovednosť

21.02.2013 - 21.02.2013

Prednáška spojená s besedou pre žiakov ZŠ Hollého Topoľčany

Šikanovanie, agresivita a zvládanie rôznych situácií

12.03.2013 - 12.03.2013

Prednáška spojená s besedou pre žiakov ZŠ

Chránime jeseň života seniorov

13.03.2013 - 13.03.2013

Spolupráca s políciou - ochrana majetku pred zlodejmi

Čo vieš o hviezdach

21.03.2013 - 21.03.2013

Okresné kolo celoštátnej vedomostnej súťaže

Chránime jeseň života seniorov

01.03.2013 - 31.03.2013

Spolupráca s políciou - ochrana majetku pred zlodejmi

Šikanovanie, agresivita a zvládanie rôznych situácií

18.04.2013 - 18.04.2013

Prednáška spojená s besedou pre žiakov ZŠ Hollého Topoľčany

Šikanovanie, agresivita a zvládanie rôznych situácií

22.04.2013 - 22.04.2013

Prednáška spojená s besedou pre žiakov ZŠ Hollého Topoľčany

Obchodovanie s ľuďmi

01.05.2013 - 31.05.2013

Preventívna beseda o rizikách práce v zahraničí + premietanie filmu pre študentov SŠ a SOŠ

Chov exotických zvierat

01.11.2013 - 30.11.2013

Prednáška spojená s videoprojekciou a prezentáciou živých plazov

Prvá pomoc

01.11.2013 - 30.11.2013

Praktické ukážky ako minimalizovať dopad  krízových situácií, stabilizovať a ošetriť postihnutú osobu do príchodu profesionálnej pomoci.

Obchodovanie s ľuďmi

04.12.2013 - 04.12.2013

Preventívna beseda o rizikách práce v zahraničí a prevencii pred neľudským zaobchádzaním a otrockou prácou, eliminácia problémov súvisiacich s týmto javom. Ukážka dokumentárneho filmu. Určené pre študentov SŠ a SOU / vyššie ročníky/.

Šikanovanie, agresivita a zvládanie rôznych situácií

06.02.2014 - 06.02.2014

Rozmáhanie šikany, agresivity na školách - určené žiakom 7. ročníkov

Trestno-právna zodpovednosť - negatívne javy

12.02.2014 - 12.02.2014

Preventívne pôsobenie na vedomie mladých ľudí, aby sa zbytočne nedostali do rozporu so zákonom.

Oliho príbeh

18.02.2014 - 18.02.2014

Oboznámenie maloletých osôb s aktuálnymi rizikami v železničnej doprave, ako aj ohrozením bezpečnosti samotnej železničnej dopravy. Pre žiakov druhých a tretích ročníkov ZŠ.

Trestno-právna zodpovednosť - negatívne javy

06.03.2014 - 06.03.2014

Preventívne pôsobenie na vedomie mladých ľudí, aby sa  nedostali do rozporu so zákonom.

Obchodovanie s ľuďmi

15.04.2014 - 15.04.2014

Preventívna beseda o rizikách práce v zahraničí spojená s filmovou ukážkou

Priateľstvo, láska a vývin partnerského vzťahu

28.04.2014 - 28.04.2014

Prednáška pre mládež o tom ako žiť vo vzťahoch

november 2018

Cyklické školenie dirigentov speváckych zborov - 3. stretnutie
30.11.2018 - 01.12.2018

Peter KATINA - akordeón
28.11.2018 - 28.11.2018

Krajská súťaž v prednese poézie pre NR a TN kraj
26.11.2018 - 26.11.2018

Krajská prehliadka chrámových speváckych zborov
25.11.2018 - 25.11.2018

Cyklické školenie dirigentov speváckych zborov - 2. stretnutie
23.11.2018 - 24.11.2018

Cyklické školenie dirigentov speváckych zborov - 1. stretnutie
16.11.2018 - 17.11.2018

AD LIBITUM Budapešť
13.11.2018 - 13.11.2018

Ťažká muzika a Martin Repáň - Terchová, DFS Žochárik Topoľčany, ĽH Čardáš - Hrušov, Lišňanka - Solčany
10.11.2018 - 10.11.2018

Tanečný kurz Latino pre ženy a Bachata pre páry
08.11.2018 - 29.11.2018

Pravidelné stretnutie členiek klubu rôznych techník ručných prác
08.11.2018 - 29.11.2018

Tanečný kurz Latino pre ženy, Salsa a Spoločenské tance
06.11.2018 - 27.11.2018

Autorská výstava Margity Majzlovej.
12.10.2018 - 16.11.2018

Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch
Stummerova 385/16
Topoľčany 95501
tel.:038/ 7629811, fax: 038/ 7629813
email: toposveta@toposveta.sk
https://www.facebook.com/toposveta