Naše služby

Úvod ÚvodNaše služby

V súvislosti s našim zameraním Vám ponúkame:


- METODICKÁ ČINNOSŤ
    školenia, semináre, konzultácie, poradenstvo


- OZVUČENIE PODUJATÍ
    reproduktory, mix, mikrofóny, technik


- DOKUMENTÁCIA PODUJATÍ
    fotografovanie, videozáznam


- GRAFICKÉ PRÁCE
    tvorba plagátov, letákov, pozvánok


- KURÁTORSKÁ ČINNOSŤ
    organizovanie autorských a kolektívnych výstav


- VÝSTAVNÁ MIESTNOSŤ
    výstavy, besedy, kultúrne podujatia
    kapacita 40 miest na sedenie, závesný systém


- UČEBŇA
    školenia, súťaže, klubová činnosť
    kapacita 30 miest na sedenie, projektor, audio


- PRENOSNÉ PREZENTAČNÉ GALERIJNÉ PANELY
    10 kusov hliníkových stojanov
    10 kusov drevených panelov,
    40 kusov sklenených klipov v rozmere 70x100cm.
    závesné lanká 40 kusov


- POMOC S GRANTMI A PROJEKTAMI
    poradenstvo s prihlasovaním do grantov
    poradenstvo pri vypracovaní a podaní projektu


- NEPROFESIONÁLNA TVORBA
    pomoc neprofesionálnym umelcom
    zapojenie do súťaží
    prezentácia tvorby
    konzultácie