Prehľad udalostí
  • Oznam

    Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu zo dňa 9.3.2020 Tribečské osvetové stredisko ruší od 10.3.2020 do 23.3.2020 všetky plánované podujatia vrátane postupových súťaží. Nitriansky samosprávny kraj rozhodol o zrušení všetkých verejných kultúrnych podujatí a zatvorenie kultúrnych organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti pre verejnosť až do odvolania. Týmto Vám oznamujeme, že akékoľvek otázky a informácie môžete posielať na adresu toposveta@toposveta.sk alebo na tel. č. 038/7629812 v pracovných dňoch od 9,00 do 14,00 hod.

    Viac informácií nájdete tu

    Pozor nová súťaž: SME DOMA

AMFO - súťaž neprofesionálnych fotografov

17.01.2020 - 19.02.2020

PROPOZÍCIE - AMFO 2020 48. ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby

Výtvarné spektrum 2020

17.01.2020 - 09.03.2020

57. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej výtvarnej tvorby - propozície

Kyberšikana

01.02.2020 - 29.02.2020

Cyklus 5 - tich prednášok pre žiakov 7. ročníka ZŠ Gogolova - lektorka Mgr. Andrea Klačanská

Klub ručných prác

01.02.2020 - 29.02.2020

Pravidelné stretnutie členiek klubu rôznych techník ručných prác

Keramika pre každého

06.02.2020 - 06.02.2020

Tvorivá dielňa - výroba predmetov z hliny

Čo vieš o hviezdach?

11.02.2020 - 11.02.2020

30. ročník celoslovenskej  vedomostnej súťaže

Vesmír očami detí

11.02.2020 - 11.02.2020

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže deti MŠ a žiakov ZŠ a ZUŠ

DH LUDANČANKA A HOSTIA

21.02.2020 - 21.02.2020

50. výročie založenia dychovej hudby Ludančanka

Pochovávanie basy

22.02.2020 - 22.02.2020

Tradičné, fašiangové pochovávanie basy

Tanečný kolotoč

26.02.2020 - 26.02.2020

XXII. ročník okresnej súťažnej prehliadky pohybových choreografií okresu Topoľčany

Metodický deň pre učiteľov

26.02.2020 - 26.02.2020

Lektor: Mgr.Veronika Páričková, Enviromentálna výchova a vzdelávanie, Banská Bystrica

Píšťalenka, pískaj !

28.02.2020 - 28.02.2020

Okresné kolo detského hudobného folklóru detí

AMFO

28.02.2020 - 28.02.2020

Vyhodnotenie postupovej súťaže neprofesionálnych fotografov.

PEDIG

29.02.2020 - 29.02.2020


apríl 2020

23.03.2020 - 30.04.2020

Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch
Stummerova 385/16
Topoľčany 95501
tel.:038/ 7629811, fax: 038/ 7629813
email: toposveta@toposveta.sk
https://www.facebook.com/toposveta