Spolok SUTO
Spolok SUTO
SPEVOKOL UČITEĽOV TOPOĽČIANSKEHO OKRESU
Držiteľ Striebornej plakety Mesta Topoľčany

 
Tradícia zborového spevu v Topoľčanoch siaha až do minulého storočia (r. 1874). Spevokol učiteľov vznikol z iniciatívy vtedajšieho školského inšpektora v roku 1921 ako Učiteľský spevokol okresu Topoľčany (USOT) pod vedením prvého dirigenta Jozefa Rešku. Po príchode učiteľa a dirigenta Jozefa Horvátha sa spevokol úspešne zúčastňoval významných zborových podujatí na Slovensku (festivaly Zväzu slovenských speváckych zborov v Martine-1928 a v Trnave-1931). Podľa dostupných prameňov bol USOT v medzivojnovom období významným speváckym telesom na Slovensku.
Od polovice 50-tych rokov sa pod vplyvom politických, hospodárskych i spoločenských podmienok u nás v činnosti zboru striedali obdobia plodné i menej úspešné.
Až od roku 1970 sa rozvinula pravidelná a systematická činnosť terajšieho zboru. Za dirigentským pultom sa vystriedali Ida Žilková, Anna Bujnová, Štefan Matunák, Ivan Klein a od polovice 80-tych rokov Mária Zajacová, ktorá pôsobenie v zbore ukončila v septembri r. 2002. Približne jeden rok viedol spevokol mladý študent Topoľčianskeho Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša Marek Mišiak z Myjavy.Súčasný kolektív má 23 členov, prevažne učiteľov, ale aj iných povolaní a dôchodcov; príležitostne so spevokolom účinkujú aj ďalší sólisti, klavíristi a organisti. Súčasnou dirigentkou od októbra r.2003 je  Mgr.art. Marcela F i d l e r o v á, absolventka topoľčianskeho SKDK a Akadémie umení v Banskej Bystrici.

Repertoár spevokolu je zložený zo zborovej tvorby všetkých období našich i svetových autorov. Z iniciatívy vedenia SUTO sa v rokoch 1998 %u2013 2001 uskutočnili štyri ročníky Západoslovenského festivalu speváckych zborov aj so zahraničnou účasťou zborov "Višegrádskej 4". V minulých rokoch (1989, 1994, 1999 a 2004) SUTO  s Tribečským osvetovým strediskom a Mestom Topoľčany spoluusporiadal slávnostné stretnutia speváckych zborov  pri príležitostiach  jubileí  tradície zborového spevu v Topoľčanoch; v roku 2006 slávnostným koncertom spevokol oslávil 85.výročie založenia SUTO.

Spevokol sa už  25  rokov pravidelne stretáva s družobným P%u011Bveckým sborem Leoše Janáčka v Luhačoviciach,  v posledných rokoch aj s Trenčianskym speváckym zborom,  príležitostne so Speváckym zborom mesta Brezno, Speváckym zborom učiteľov Levického okresu Domovina, veľmi úzka je spolupráca  s Chrámovým zborom Kostola Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch atď.
Zriaďovateľom SUTO je od roku 2000 občianske združenie Spolok SUTO-Spevokol učiteľov Topoľčianskeho okresu, ktorého predsedom je aktívny člen zboru Ing. Anton Bujna z Topoľčian.
 
 
 
Kontakty
Spolok SUTO
Stummerova 385/16, 955 01  Topoľčany
Tel. a fax: 038/5321064; 038/5323012
e-mail: toposveta@toposveta.sk
 
Predseda Spolku SUTO
Ing. Anton Bujna, 955 01 Topoľčany, Skýcovská 1684/4
tel.: 0903 938 489

Tajomník Spolku SUTO
Jozef Bojkovský, 955 01 Topoľčany, TOS-Stummerova 385/16
tel.: 0905 687 928; e-mail: bojkovsky@toposveta.sk

Predseda Dozornej rady Spolku SUTO
Július Krajčík, 955 01 Topoľčany, TOS-Stummerova 385/16
tel.:  0905 450 705
 
Dirigentka SUTO
Mgr.art. Marcela Fidlerová
951 45 Dolné Lefantovce 199
tel.: 0907 611 517

Manažér SUTO
Ing. Bohumil Kotora, 955 01 Topoľčany, TOS-Stummerova 385/16
tel.: 0907 578 825
jún 2020

Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch
Stummerova 385/16
Topoľčany 95501
tel.:038/ 7629811, fax: 038/ 7629813
email: toposveta@toposveta.sk
https://www.facebook.com/toposveta