O nás
Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch je rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorej zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj. Jeho poslaním a cieľom je rozvoj miestnej a regionálnej kultúry v okrese Topoľčany.

  • pôsobí v zmysle osvetového zákona
  • poskytuje poradenstvo realizátorom osvetovej činnosti (miestnym a mestským osvetovým zariadeniam, združeniam, spolkom, záujmovým organizáciám, súborom, krúžkom, klubom a jednotlivcom)
  • podieľa sa na uchovávaní, ochrane a sprístupňovaní hodnôt tradičnej ľudovej kultúry a záujmovej umeleckej tvorivosti
  • odborne pripravuje a organizuje súťaže, prehliadky, festivaly, výstavy a iné aktivity v záujmovo-umeleckej a výchovno-vzdelávacej činnosti
  • zabezpečuje spracovávanie informácií, spracováva štatistické údaje o stave kultúrno-osvetovej činnosti, databázu kultúrnych aktivít
  • vykonáva vydavateľskú, propagačnú a reklamnú činnosť v rozsahu svojho poslania
  • úzko spolupracuje so všetkými združeniami obcí, ktoré vyvíjajú činnosť v okrese Topoľčany
  • podieľa sa na príprave Topoľčianskeho hudobného festivalu Topoľčianska hudobná jeseň-jar
  • podieľa sa na činnosti Spevokolu učiteľov Topoľčianskeho okresu
september 2017

Štátny komorný orchester Žilina a Peter Michalica - husle
26.09.2017 - 26.09.2017

Výstava a vyhodnotenie žiackych a študentských prác.
25.09.2017 - 30.09.2017

Prehliadka speváckych skupín seniorov okresu Topoľčany
24.09.2017 - 24.09.2017

Krajská súťažná prehliadka speváckych zborov
23.09.2017 - 23.09.2017

Prezentácia nočnej hviezdnej oblohy, orientácia na oblohe, súhvezdia, zatmenie Slnka, Mesiaca.
19.09.2017 - 19.09.2017

Fotoworkshop, lektorom bude známy fotograf Tomáš Halász.
19.09.2017 - 19.09.2017

Prednáška a beseda pre seniorov na tému ochrany majetku a predchádzanie riziku prepadnutia
12.09.2017 - 12.09.2017

Autorská výstava drevorezieb.
08.09.2017 - 26.09.2017

Keramika pre každého - práca s hlinou 
07.09.2017 - 07.09.2017

Pravidelné stretnutie členiek klubu rôznych techník ručných prác
07.09.2017 - 28.09.2017

pondelky a stredy od 16.00 - 17.00 h. Topoľčany
01.09.2017 - 27.09.2017

Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch
Stummerova 385/16
Topoľčany 95501
tel.:038/ 7629811, fax: 038/ 7629813
email: toposveta@toposveta.sk
https://www.facebook.com/toposveta