O nás
Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch je rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorej zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj. Jeho poslaním a cieľom je rozvoj miestnej a regionálnej kultúry v okrese Topoľčany.

  • pôsobí v zmysle osvetového zákona
  • poskytuje poradenstvo realizátorom osvetovej činnosti (miestnym a mestským osvetovým zariadeniam, združeniam, spolkom, záujmovým organizáciám, súborom, krúžkom, klubom a jednotlivcom)
  • podieľa sa na uchovávaní, ochrane a sprístupňovaní hodnôt tradičnej ľudovej kultúry a záujmovej umeleckej tvorivosti
  • odborne pripravuje a organizuje súťaže, prehliadky, festivaly, výstavy a iné aktivity v záujmovo-umeleckej a výchovno-vzdelávacej činnosti
  • zabezpečuje spracovávanie informácií, spracováva štatistické údaje o stave kultúrno-osvetovej činnosti, databázu kultúrnych aktivít
  • vykonáva vydavateľskú, propagačnú a reklamnú činnosť v rozsahu svojho poslania
  • úzko spolupracuje so všetkými združeniami obcí, ktoré vyvíjajú činnosť v okrese Topoľčany
  • podieľa sa na príprave Topoľčianskeho hudobného festivalu Topoľčianska hudobná jeseň-jar
  • podieľa sa na činnosti Spevokolu učiteľov Topoľčianskeho okresu
február 2020

29.02.2020 - 29.02.2020

Okresné kolo detského hudobného folklóru detí
28.02.2020 - 28.02.2020

Vyhodnotenie postupovej súťaže neprofesionálnych fotografov.
28.02.2020 - 28.02.2020

XXII. ročník okresnej súťažnej prehliadky pohybových choreografií okresu Topoľčany
26.02.2020 - 26.02.2020

Lektor: Mgr.Veronika Páričková, Enviromentálna výchova a vzdelávanie, Banská Bystrica
26.02.2020 - 26.02.2020

Tradičné, fašiangové pochovávanie basy
22.02.2020 - 22.02.2020

50. výročie založenia dychovej hudby Ludančanka
21.02.2020 - 21.02.2020

30. ročník celoslovenskej  vedomostnej súťaže
11.02.2020 - 11.02.2020

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže deti MŠ a žiakov ZŠ a ZUŠ
11.02.2020 - 11.02.2020

Tvorivá dielňa - výroba predmetov z hliny
06.02.2020 - 06.02.2020

Cyklus 5 - tich prednášok pre žiakov 7. ročníka ZŠ Gogolova - lektorka Mgr. Andrea Klačanská
01.02.2020 - 29.02.2020

Pravidelné stretnutie členiek klubu rôznych techník ručných prác
01.02.2020 - 29.02.2020

PROPOZÍCIE - AMFO 2020 48. ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby
17.01.2020 - 19.02.2020

57. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej výtvarnej tvorby - propozície
17.01.2020 - 09.03.2020

Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch
Stummerova 385/16
Topoľčany 95501
tel.:038/ 7629811, fax: 038/ 7629813
email: toposveta@toposveta.sk
https://www.facebook.com/toposveta