O nás
Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch je rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorej zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj. Jeho poslaním a cieľom je rozvoj miestnej a regionálnej kultúry v okrese Topoľčany.

  • pôsobí v zmysle osvetového zákona
  • poskytuje poradenstvo realizátorom osvetovej činnosti (miestnym a mestským osvetovým zariadeniam, združeniam, spolkom, záujmovým organizáciám, súborom, krúžkom, klubom a jednotlivcom)
  • podieľa sa na uchovávaní, ochrane a sprístupňovaní hodnôt tradičnej ľudovej kultúry a záujmovej umeleckej tvorivosti
  • odborne pripravuje a organizuje súťaže, prehliadky, festivaly, výstavy a iné aktivity v záujmovo-umeleckej a výchovno-vzdelávacej činnosti
  • zabezpečuje spracovávanie informácií, spracováva štatistické údaje o stave kultúrno-osvetovej činnosti, databázu kultúrnych aktivít
  • vykonáva vydavateľskú, propagačnú a reklamnú činnosť v rozsahu svojho poslania
  • úzko spolupracuje so všetkými združeniami obcí, ktoré vyvíjajú činnosť v okrese Topoľčany
  • podieľa sa na príprave Topoľčianskeho hudobného festivalu Topoľčianska hudobná jeseň-jar
  • podieľa sa na činnosti Spevokolu učiteľov Topoľčianskeho okresu
marec 2018

Obvodné kolá súťaže detí
22.03.2018 - 26.03.2018

obvodné kolá súťaže detí
21.03.2018 - 23.03.2018

Prednáška pracovníkov Ipčka Bratislava
19.03.2018 - 19.03.2018

XXII. ročník okresnej súťažnej prehliadky pohybových choreografií okresu Topoľčany
16.03.2018 - 16.03.2018

Vyhodnotenie a výstava prác amatérskych výtvarníkov.
16.03.2018 - 16.03.2018

07.03.2018 - 07.03.2018

Tanečný kurz Latino pre ženy a Kubánska salsa
06.03.2018 - 27.03.2018

Tvorivá dielňa  - cukrové kvety
03.03.2018 - 03.03.2018

Výstava prác deti MŠ a žiakov ZŠ
01.03.2018 - 14.03.2018

Tanečný kurz Latino pre ženy, Bachata pre páry
01.03.2018 - 29.03.2018

Glazovanie vytvorených výrobkov
01.03.2018 - 31.03.2018

Pravidelné stretnutie členiek klubu rôznych techník ručných prác
01.03.2018 - 29.03.2018

01.03.2018 - 31.03.2018

Propozície
09.02.2018 - 05.04.2018

55. ročník celoštátnej postupovej súťaže - propozície
09.02.2018 - 09.03.2018

obvodné a okresné kolá - termíny
02.02.2018 - 10.04.2018

Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch
Stummerova 385/16
Topoľčany 95501
tel.:038/ 7629811, fax: 038/ 7629813
email: toposveta@toposveta.sk
https://www.facebook.com/toposveta