Kontakty

Úvod Kontakty

 

ING. JANA MALINKOVÁ
riaditeľka

vzdelávanie, kurzy, kluby
tel: 038/7629812
mobil:  0911118877
mail: toposveta@toposveta.sk

BC. BOHUMIL MILATA
ľudové remeslá, folklór, tanec
tel: 038/7629821
mobil: 0908655004
mail: milata@toposveta.sk

MGR. DRAHOMÍR TRSŤAN
výtvarníctvo, foto, video
tel: 038/7629817
mobil: 0908784465
mail: trstan@toposveta.sk

JANETTE KÚDELOVÁ
hudba, zborový spev
tel: 038/7629811
mobil: 0908874624
mail: kudelova@toposveta.sk

 

 

JÁN PODOBA
umelecké slovo, divadlo
tel: 038/7629816
mail: podoba@toposveta.sk

 

 

ING. MÁRIA RONECOVÁ
ekonómia, účtovníctvo
tel: 038/7629818
mail: ronecova@toposveta.sk

 

ANNA MOTYČÁKOVÁ
mzdy, personalistika
tel: 038/7629819
mail: motycakova@toposveta.sk

 

IGOR GOGOLA
vodič, údržbár
tel: 0908805908
mail: gogola@toposveta.sk