Zmluvy

Na tomto mieste nájdete zoznam zmlúv v zmysle zákona.

 

 

 

Typ. dok. Číslo Dátum zverejnenia Dokumenty Popis Suma Partner


Dodávateľské zmluvy - prevádzka


Zmluva 23/99 20.04.1999 23/99 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd   Západoslovenské vodárne a kanalizácie š.p.
Zmluva   28.06.2012
 Action.net Zmluva o poskytovaní služieb
250,- €
Action.net, s.r.o.
Zmluva 335500166 11.12.2013 335500166 Zmluva o pripojení služieb   SATRO s.r.o.
Zmluva 65 E, P/2006 09.06.2015 65EP/2006 Zmluva o preúčtovaní spotrebovanej elektrickej energie a plynu   Energo - SK, a.s.
Zmluva A9553768 21.12.2015 A9553768 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange   Orange Slovensko, a.s.
Zmluva 9/4/06/0079/16 22.02.2016 9/4/06/0079/16 Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany MVSR 21,85 € plk. PaedDr. Pavel Beňo
Zmluva FF 404-16-037 26.09.2016 FF 404-16-037 Zmluva o poskytnutí zariadenia na rozmnožovacie služby 444,- € CBC Slovakia s.r.o.
Zmluva   30.12.2016 Zmluva Nájomná zmluva 2019,13 € Kalypso agency SK, s.r.o.
Zmluva   30.12.2016 Zmluva Nájomná zmluva 731,91 € Ing. arch. Patrik Hlavina
Zmluva 094/18/BTS/TPO 21.12.2017 094/18/BTS/TPO Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti práce 120,- € BKS SAFETY s.r.o.
Zmluva 18K000063 24.04.2018 18K000063 Zmluva o zabezpečení stravovania zamestnancov   DOXX - stravné lístky, spol. s r.o.
Zmluva 3559006261 10.06.2019 3559006261 Návrh poistnej zmluvy - zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 79,50 € Kooperativa poisťovňa a.s.
Zmluva 0999000207 24.06.2019 0999000207 Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami 99,61 € Kooperativa poisťovňa a.s.
Zmluva 1009900827 1.7.2019 1009900827 Návrh poistnej zmluvy - majetok 1549,58 €
Kooperativa poisťovňa, a.s.
Zmluva 5519001609 1.7.2019 5519001609 Návrh poistnej zmluvy - motorové vozidlá 240,50 €
Kooperativa poisťovňa, a.s.
Zmluva 1-759202471399 09.03.2020 1-759202471399 Zmluva o poskytovaní služieb - internet 190,80 Slovak Telekom, a.s.
Zmluva 1752/2021/0Ma 23.06.2021 1752/2021/0Ma Zmluva o preúčtovaní spotrebovanej elektrickej elektrickej energie a plynu   Nitriansky samosprávny kraj


2020


Zmluva
2045101297
25.03.2020
 2045101297  Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Fond na podporu umenia k podujatiu Píšťalenka, pískaj.  3000,- €
  Fond na podporu umenia
 Zmluva  2045101468  25.03.2020 2045101468  Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Fond na podporu umenia k podujatiu Detský javiskový sen.
 
4000,- €
Fond na podporu umenia 
Zmluva 2045200706 25.03.2020 2045200706 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Fond na podporu umenia k podujatiu Vzdelávacie aktivity TOS v miestnej kultúre. 3000,- € Fond na podporu umenia
 Zmluva Dodatok č.1
15.04.2020
Dodatok Dodatok k nájomnej zmluve Zo dňa 30.12.2016
   KALYPSO agency SK, s.r.o.
Zmluva Dodatok 15.04.2020 Dodatok Dodatok k nájomnej zmluve Zo dňa 30.12.2016   Ing.arch. Patrik Hlavina
Zmluva Dodatok č.1 DOXX 04.05.2020 Dodatok Dodatok o zabezpečení stravovania zamestnancov   DOXX - stravné lístky
Zmluva
 2044201417  04.05.2020  2044201417  Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Fond na podporu umenia k podujatiu Beniakove Chynorany. 1500,- €
 Fond na podporu umenia
Zmluva 2044201166 04.05.2020 2044201166 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Fond na podporu umenia k podujatiu Zlatý veniec. 2000,- € Fond na podporu umenia
Zmluva   01.09.2020  panely CZUŠ sv. Lukáša  Zmluva o výpožičke drobného majetku  0,- €  CZUŠ sv. Lukáša 
Zmluva    07.09.2020  krátkodobý nájom  Nájomná zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov. 54,- €  Emília Hrdinová 
Zmluva Dodatok č.2 DOXX 01.12.2020 Dodatok Dodatok o zabezpečení stravovania zamestnancov   DOXX - stravné lístky
 Zmluva   30.12.2020  ZUŠ klavír  Nájomná zmluva  59,76 €  ZUŠ L. Mokrého 


2021


 Zmluva 2100006219
14.06.2021 Zmluva s NOC Zmluva o spolupráci a kompenzácii nákladov 4325,- € Národné osvetové centrum
 Zmluva 0 14.06.2021 Nájomná zmluva Nájomná zmluva č. 0/2021 230,- € ZŠ Hollého 
 Zmluva   13.07.2021   Sponzorská zmluva  Sponzorská zmluva - peňažný dar 500,- €  Energie 2, a.s. 
Zmluva Dodatok č. 4 DOXX 25.11.2021 Dodatok Dodatok o zabezpečení stravovania zamestnancov   DOXX- stravné lístky
 Zmluva   30.12.2021 Zmluva ZUŠ klavír Nájomná zmluva 59,76 € ZUŠ L. Mokrého
Zmluva Dodatok č.3 DOXX
2021 Dodatok k zmluve č. 18K000063 Dodatok o zabezpečení stravovania zamestnancov 5,10 € DOXX - Stravné lístky


2022


Zmluva 2100006219 09.03.2022 Zmluva NOC Zmluva o spolupráci a kompenzácii nákladov 1950,- € Národné osvetové centrum
 Zmluva 2244201604  16.03.2022 Beniakove Chynorany   Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Fond na podporu umenia k podujatiu  1500,- €  Fond na podporu umenia
Zmluva 2245200855 16.03.2022 Cesta tvorivosti Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Fond na podporu umenia k podujatiu 3010,- € Fond na podporu umenia
Zmluva 2245101462 16.03.2022 Zmluva Trvalky Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Fond na podporu umenia k podujatiu 540,- € Fond na podporu umenia
Zmluva 2245101506 16.03.2022 Zmluva Výtvarné spektrum Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Fond na podporu umenia k podujatiu 1500,- € Fond na podporu umenia
Zmluva   16.03.2022
Nájomná zmluva SMER  Nájomná zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov
 18,- €
Smer - sociálna demokracia
Zmluva Dodatok č.5 31.03.2022 Dodatok k zmluve č. 18K000063 Dodatok o zabezpečení stravovania zamestnancov   DOXX - Stravné lístky
Zmluva 2/2022   Nájomná zmluva 2 Nájomná zmluva 200,- ZŠ Hollého