Faktúry

ROK 2020

 

Dodávateľské faktúry 1.1.2020 až 31.7.2020

Dodávateľské faktúry za mesiac august

Dodávateľské faktúry za mesiac september

Dodávateľské faktúry za mesiac október

Dodávateľské faktúry za mesiac november

Dodávateľské faktúry za mesiac december

 

Odberateľské faktúry 1.1.2020 až 31.7.2020

Odoberateľské faktúry za mesiac august

Odoberateľské faktúry za mesiac september

Odoberateľské faktúry za mesiac október

Odoberateľská faktúra za mesiac december

 

ROK 2021

 

    Typ. dok.     Dátum zverejnenia       Dokumenty     
obdobie
Faktúry 30. 1.2021
1/21
január 2021
Faktúry 26. 2.2021 2/21 február 2021
Faktúry 31. 3.2021 3/21  marec 2021
Faktúry 30. 4.2021
4/21  apríl 2021
Faktúry 29. 5.2021 5/21  máj 2021
Faktúry 25. 6.2021
6/21  jún 2021
Faktúry 29. 7.2021 7/21 júl 2021
Faktúry 25. 8.2021
8/21 august 2021
Faktúry 29.09.2021 9/21 september 2021
Faktúry 29.10.2021 10/21 október 2021
Faktúry 27.11.2021 11/21 november 2021
Faktúry 30.12.2021 12/21 december 2021

 

ROK 2022

 

    Typ. dok.     Dátum zverejnenia       Dokumenty     
obdobie
Faktúry 31.1.2022 1/22 január 2022
Faktúry 28.2.2022 2/22 február 2022
Faktúry 31.3.2022 3/22 marec 2022
Faktúry 30.4.2022 4/22 apríl 2022
Faktúry 31.5.2022 5/22 máj 2022
Faktúry 30.6.2022 6/22 jún 2022
Faktúry 31.7.2022 7/22 júl 2022
Faktúry 31.8.2022 8/22 august 2022
 Faktúry 30.9.2022
 9/22 september 2022