27.4. Výtvarné spektrum okres

Úvod Archív podujatí Rok 202127.4. Výtvarné spektrum okres

Okresné kolo Topoľčany 2021

 

 

Vyhodnotenie okresného kola:

 

Katalóg prihlásených diela a autorov:

https://www.yumpu.com/xx/document/read/65477386/katalog-vs-okres-topolcany

 

TOS v Topoľčanoch vyhlasuje okresné kolo postupovej súťaže neprofedionálnych výtvarníkov Výtvarné spektrum 2021.

 

Plánovaný priebeh okresného kola:

 

Termín podujatia 26.03.2021- 16.04.2021
Termín uzávierky 15.03.2021

 

Výber diel prebieha v štandardnom režime, výstava a vyhodnotenie budú podľa okolností klasické alebo virtuálne.

 

Súťažiaci sa môže vo svojej kategórii prihlásiť do základného kola súťaže vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra:

 

https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit

 

Súťažné kategórie:

 

I. veková skupina: autori vo veku od 15 do 25 rokov

A. kategória: maľba (olej, akryl, tempera, gvaš, akvarel, pastel, kombinované techniky a pod.)

B. kategória: kresba a grafika (kresba ceruzkou, uhľom, kriedou, rudkou, perokresba, kresba štetcom, pastelom, voskovou ceruzkou, pastelkami, lavírovaná kresba, kolorovaná kresba, kombinácie kresliarskych techník, tlač z výšky, tlač z hĺbky, tlač z plochy, monotypia, pečiatková grafika, dekalk, frotáž, koláž a jej iné podoby, dekoláž, úžitková grafická tvorba, kombinácie grafických techník a pod.)

C. kategória: priestorová tvorba (skulptúra, plastika, reliéf, asambláž, objekt, inštalácia, úžitkové umenie, keramika, sklo, šperk, textil, priemyselný dizajn, land art, site-specific art, street art, light art a pod.)

 

II. veková skupina: autori vo veku nad 25 rokov

A. kategória: maľba (olej, akryl, tempera, gvaš, akvarel, pastel, kombinované techniky a pod.);

B. kategória: kresba a grafika (kresba ceruzkou, uhľom, kriedou, rudkou, perokresba, kresba štetcom, pastelom, voskovou ceruzkou, pastelkami, lavírovaná kresba, kolorovaná kresba, kombinácie kresliarskych techník, tlač z výšky, tlač z hĺbky, tlač z plochy, monotypia, pečiatková grafika, dekalk, frotáž, koláž a jej iné podoby, dekoláž, úžitková grafická tvorba, kombinácie grafických techník a pod.)

C. kategória: priestorová tvorba (skulptúra, plastika, reliéf, asambláž, objekt, inštalácia, úžitkové umenie, keramika, sklo, šperk, textil, priemyselný dizajn, land art, site-specific art, street art, light art a pod.)

 

III. bez rozlíšenia veku

D. kategória: insitná tvorba (výtvarne neškolení, so špecifickým výtvarným prejavom – art brut, naivné umenie, umenie outsiderov a pod.); (Insitnou tvorbou sa nerozumie tradičná ľudová kultúra)

E. kategória: digitálna tvorba (grafický dizajn, úžitková grafická tvorba, knižný dizajn, plagát, digitálna maľba, digitálna kresba a pod.)

F. kategória: experiment (Experimentom sa rozumie výtvarné dielo, ktoré hľadá nové nezaužívané prístupy k tvorbe a môže využívať presahy do iných médií)

 

Ostatné podmienky prihlásenia a technické podmienky sú podrobne rozpísané v propozíciách, ktoré si môžete stiahnuť tu:

 

Výtvarné spektrum propozície

 

Viac informácií o súťaži a minulých ročníkoch nájdete na stránke Národného osvetového centra tu:

https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/vytvarne-spektrum/

 

 

Pre bližšie informácie ohľadom prihlasovania a priebehu súťaže kontaktujte: Mgr. Drahomír Trsťan, trstan@toposveta.sk. 0908784465