25.3. Vesmír očami detí

Úvod Archív podujatí Rok 202125.3. Vesmír očami detí

Výsledky okresného kola súťaže:

 

Vyhodnotenie na stiahnutie .pdf

 

Link na fotografie víťazných prác.

 

Všetky ocenené práce postupujú do celoslovenského kola súťaže.

 

 

Štatút súťaže:

 

TOS v Topoľčanoch vyhlasuje okresné kolo žiackej výtvarnej postupovej súťaže Vesmír očami detí.

 

Plánovaný priebeh okresného kola:

 

Termín uzávierky 25.03.2021
Termín vyhodnotenia: apríl 2021

 


Súťaž prebehne v dvoch etapách:

 

1. etapa - okresné kolá (spádová oblasť)

2. etapa - celoslovenské kolo

 

Podmienky súťaže:

 

Súťažiť sa bude v piatich kategóriách:

1. kategória – Materské školy

2. kategória - 0. - 4. ročník ZŠ

3. kategória - 5. - 9. ročník ZŠ

4. kategória - základné umelecké školy – prípravné štúdium ZUŠ a 0. - 4. ročník ZŠ

5. kategória - základné umelecké školy - 5. - 9. ročník ZŠ

 

Do súťaže je možné poslať výkresy spracované ľubovoľnou technikou vo formáte maximálne A2.

 

Na zadnú stranu práce treba napísať čitateľne paličkovým písmom názov práce, meno a adresu autora, jeho vek, kategóriu, triedu a meno vyučujúceho. Každá práca musí byť označená pečiatkou školy, pričom škola môže zaslať maximálne 10 prác z jednej kategórie. V súťaži budú hodnotené len práce jednotlivcov.

 

Slávnostné vyhodnotenie okresného kola súťaže je naplánované na prvú polovicu apríla 2021 vo výstavnej miestnosti Tribečského osvetového strediska v Topoľčanoch alebo online.

 

Výkresy sa stávajú majetkom vyhlasovateľa.

 

Do celoslovenského kola vyberie okresná porota z každej kategórie 5 prác a organizátor okresného kola ich doručí so zoznamom zúčastnených škôl do konca apríla 2021 do Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove. Zasadnutie poroty celoslovenského kola je predbežne naplánované na máj 2021.

 

Výstava víťazných a vybraných prác celoslovenského kola bude inštalovaná v priestoroch Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove a potom podľa požiadaviek v astronomických a kultúrnych zariadeniach na Slovensku.

Práce, ktoré neboli hodnotené v okresnom kole, nebudú zaradené do celoslovenského kola.

 

Súťažné práce v 1. etape posielajte výhradne organizátorom okresného kola do 25. marca 2021 osobne, alebo poštou na adresu :


Mgr. Drahomír Trsťan

Tribečské osvetové stredisko,

Stummerova 385/16,

955 01 Topoľčany


Propozície tu.


Štítky na výkresy tu.