18.4. AMFO

Vyhodnotenie okresného kola súťaže, výsledková listina:

Katalóg prihlásených autorov a fotografií:

 

https://www.yumpu.com/cs/document/read/65475795/amfo-2021

 

 

Štatút súťaže:

 

TOS v Topoľčanoch vyhlasuje okresné kolo postupovej súťaže neprofedionálnych fotografov AMFO 2021.

 

Plánovaný priebeh okresného kola:

 

Termín podujatia 16.04.2021- 30.04.2021
Termín uzávierky 31.03.2021

 

Výber fotografií prebieha v štandardnom režime, výstava a vyhodnotenie budú podľa okolností klasické alebo virtuálne.

Fotografie môžete posielať aj v digitálnej podobe a dať si ich vytlačiť na požadovaný rozmer až po vyhodnotení súťaže!

Súťažiaci sa môže vo svojej kategórii prihlásiť do základného kola súťaže vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra:

 

https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit

 

Súťažné kategórie:

 

Súťažné skupiny

I. veková skupina: autori do 15 rokov

A. kategória: čiernobiela fotografia

B. kategória: farebná fotografia

 

II. veková skupina: autori od 15 do 25 rokov

A. kategória: čiernobiela fotografia

B. kategória: farebná fotografia

 

III. veková skupina: autori nad 25 rokov

A. kategória: čiernobiela fotografia

B. kategória: farebná fotografia

 

Bez rozlíšenia veku:

C. kategória: cykly a seriály

D. kategória: experiment – experimentom sa rozumie dielo, ktoré hľadá nové prístupy k fotografickému médiu či skúma podstatu fotografie a jej hraníc.

 

Ostatné podmienky prihlásenia a technické podmienky sú podrobne rozpísané v propozíciách, ktoré si môžete stiahnuť tu:

 

AMFO propozície

 

Viac informácií o súťaži a minulých ročníkoch nájdete na stránke Národného osvetového centra tu:

 

https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/amfo/

 

 

Pre bližšie informácie ohľadom prihlasovania a priebehu súťaže kontaktujte: Mgr. Drahomír Trsťan, trstan@toposveta.sk. 0908784465