Rok 2021

2021

marec

25.03. Vesmír očami detí

apríl

10.04. Veľká noc u nás

18.04. AMFO okresné kolo

27.04. Výtvarné spektrum okresné kolo

máj

14.05. Výtvarné spektrum krajské kolo

jún

01.06. Verše a veršíky

14.06. Umenie zo ZUŠky

16.06. Prenosné planetárium

17.06. - 18. 06. Hviezdoslavov Kubín

19.06. - 20.06. Pohybom a tancom ku zdraviu

29.06. Vernisáž absolventov CZUŠ

júl

16.07. Od rakety k rakete

17.07. Kultúrne leto pod Marhátom

30.07. - 01.08. Bojniansky rezbársky plenér

august

17.08. Letný tábor

09.09. Nezabudnutí susedia

celoročne

Klub ručných prác

keramika pre každého

Pletenie z pedigu