Okresné kolo súťaže AMFO

Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch zorganizovalo okresné kolo súťaže AMFO. Vernisáž spojená s vyhlásením výsledkov sa konala dňa 28.2.2020 vo výstavnej miestnosti TOS v Topoľčanoch.

AMFO je najstaršia a najprestížnejšia celoštátna súťaž v oblasti amatérskej fotografickej tvorby na Slovensku. Nadviazala a pokračuje v tradícii celoštátnej súťaže, ktorá sa konala v šesťdesiatych až osemdesiatych rokoch minulého storočia spoločne s českou súťažou. V súčasnosti prebieha jej 46. ročník.

AMFO je jediná možnosť komplexnej verejnej prezentácie amatérskej fotografickej tvorby na Slovensku.

Súťaž napomáha vyhľadávanie talentovaných tvorcov a zároveň vytvára priestor na rozvoj umeleckej tvorivosti a technickej zdatnosti detí, mládeže    i dospelých z rôznych regiónov Slovenska, na prezentáciu diel rôzneho tematického a žánrového zamerania, na porovnanie ich umeleckej a technickej úrovne.

Súťaž umožňuje rozvíjať umelecký talent i technické danosti účastníkov –mladých tvorcov i dospelých autorov, prispieva k zmysluplnému využívaniu voľného času v intenciách súčasného spôsobu života.

 

Informácie o súťaži

Predseda odbornej poroty: Mgr. Jozef Krajčo

Členovia odbornej poroty: Mgr. Zuzana Šírová, PaedDr. Jozef Jánoš

Celkový počet prihlásených autorov: 33

Celkový počet prihlásených diel: 144

Celkový počet vystavujúcich autorov: 33

Celkový počet vystavujúcich diel: 98

Celkový počet divákov: 400

 

Viac informácií o krajskom či celoslovenskom kole nájdete na stránke https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/amfo/

 

Okresného kola sa zúčastnilo v troch kategóriách 33 autorov s 144 fotografiami.


Plagát k súťaži:

 

 

Výsledky okresného kola: Výsledky.pdf