Kyberšikana a iné besedy

Úvod Archív podujatí Rok 202028.1.2020 Kyberšikana a iné besedy

KYBERŠIKANA

 

Dňa 28.1.2020 sa v učebni TOS konala prednáška „Kyberšikana“ .Zúčastnilo sa 35 žiakov  zo ZŠ Gogolova, Topoľčany. 

Je to druh šikany, zámerné urážanie, vyhrážky, odhalovanie intímnych informácií, či obťažovanie iných za pomoci moderných komunikačných prostriedkov. Prebieha buď na internete alebo cez mobilný telefón.

 

PREVENCIA  ZÁVISLOSTI

 

Dňa 31.1.2020 sa v učebni TOS konala prednáška  „Prevencia závislosti“. Zúčastnilo sa 19 žiakov zo SZŠ sv.Vincenta v Topoľčanoch.

 

OBCHODOVANIE S ĽUĎMI

 

Dňa 2.3.2020 sa v učebni TOS konala prednáška  „Obchodovanie s ľuďmi“. Zúčastnilo sa 33 žiakov z Obchodnej akadémie v Topoľčanoch. Je to získavanie, preprava, ukrývanie alebo prijímanie ľudí s cieľom ich zneužívania. Toto obchodovanie zahŕňa používanie nelegálnych prostriedkov, ako sú hrozby alebo použitie sily alebo iných foriem donucovania, zneužívania, podvod, klamanie, zneužívanie moci alebo stavu núdze.