11.2.2020 Vesmír očami detí

Úvod Archív podujatí Rok 202011.2.2020 Vesmír očami detí

Usporiadateľom  obvodného kola  35. ročníka obvodného kola súťaže Vesmír očami detí bolo Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch.

Do tohto projektu sa v obvodnom (okresnom) kole zapojilo 31 škôl a so svojimi výtvarnými prácami súťažilo 415 žiakov z okresu Topoľčany. Práce hodnotila odborná porota v zastúpení troch členov. Stretli sa, vzájomne sa radili a práce hodnotili podľa dohodnutých kritérií.

Z celkového počtu 26 bolo ocenených 5 prác v 1. kategórii, 5 prác v 2. kategórii,  5 prác v 3. kategórii, 4 práce v 4. kategórii, 2 práce v 5. kategórii, 4 ceny pre špeciálne školy a cena riaditeľky TOS. Všetky ocenené práce sú odporučené  a budú odoslané do celoslovenského kola.

Dňa 11.02.2020 sa vo výstavnej miestnosti Tribečského osvetového strediska v Topoľčanoch uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie. Ceny a diplomy odovzdali zástupcovia Tekovskej hvezdárne Levice.

               Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch zabezpečilo vyhlásenie obvodného (okresného) kola projektu, zber, sústreďovanie, vecné a administratívne spracovanie prijatých prác  pre odbornú porotu súťaže, občerstvenie pre účastníkov, pozvánkyžiakom, ich pedagógom, materiálno-technické zabezpečenie súťaže. Pracovníci Tribečského osvetového strediska v Topoľčanoch sa postarali o organizáciu súťaže a bezproblémový priebeh vyhodnotenia a slávnostného odovzdávania cien spojeného s výstavou ocenených prác.

 

Plagát k výstave:

 

Výsledky súťaže: výsledky VOD.pdf