Detail: AMFO - súťaž neprofesionálnych fotografov

štítky

17.01.2020 - 19.02.2020

AMFO 2020

Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch organizuje AMFO 2020, ktoré je okresným kolom 48. ročníka postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2020. Prihlásiť sa môžete vytlačenými fotografiami nie staršími ako 3 roky vo formáte 30 x 40 cm (aj 30 x 45 cm) a jeho odvodeniny pri zachovaní rozmeru dlhšej strany; ako aj štvorcový rozmer 30 x 30 cm. Odporúčame, aby obrazová časť pokrývala celú plochu, bez rámov, okrajov a pasparty.

Limit pre jednotlivé fotografické diela je maximálne 5 fotografií v kategórii čiernobielej fotografie, 5 fotografií v kategórii farebnej fotografie, 3 multimediálne prezentácie a jeden súbor v kategórii Cykly a seriály od jedného autora. Limit pre kategóriu Cykly a seriály je minimálne 3 a maximálne 5 fotografií obsahovo i formálne jednotných.

Prihlásiť sa môžete v nasledovných kategóriách:
I. veková skupina: autori do 16 rokov
a. kategória: čiernobiela fotografia
b. kategória: farebná fotografia

II. veková skupina: autori do 21 rokov
a. kategória: čiernobiela fotografia
b. kategória: farebná fotografia

III. veková skupina: autori nad 21 rokov
(okrem poslucháčov a absolventov študijného odboru fotografia)
a. kategória: čiernobiela fotografia
b. kategória: farebná fotografia

Pre všetky tri vekové skupiny bez rozlíšenia veku
c. kategória: multimediálna prezentácia
d. kategória: cykly a seriály

Termíny okresného kola AMFO 2020:
Uzávierka odovzdávania prác: 19. február 2020
Slávnostné vyhodnotenie a otvorenie výstavy: 28. február 2020 o 16 00 hod. výstavná miestnosť Tribečské osvetové stredisko

Výstava potrvá do: 13. marca 2020

Do súťaže sa prihlasuje už len ELEKTRONICKY na stránke Národného osvetového centra v Bratislave https://www.nocka.sk/ v sekcii Súťaže a prehliadky - AMFO - Chcem sa prihlásiť - Nitriansky kraj - Topoľčany regionálne koloPrilohy:
Názov popis typ príloha
propozície   stiahnuť
štítky   stiahnuť

júl 2020

oznámenie o zmenách v konaní súťaže
01.07.2020 - 04.09.2020

Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch
Stummerova 385/16
Topoľčany 95501
tel.:038/ 7629811, fax: 038/ 7629813
email: toposveta@toposveta.sk
https://www.facebook.com/toposveta