Detail: Hviezdoslavov Kubín 2018

Hviezdoslavov Kubín 2018

01.04.2018 - 30.04.2018

Recitátori, priamo postupujúci do okresného kola súťaže v prednese detí
Hviezdoslavov Kubín 2018        
                                              

 
I. kategória

prednes poézie 
   


1. Eva MÁLIKOVÁ, ZŠ Škultétyho ul., Topoľčany
Jeniffer Jordanová: Grimelda na jarmoku stríg


prednes prózy

1. Dominika ŠATKIVSKÁ, ZŠ Škultétyho ul., Topoľčany
Jozef Pavlovič: Ako sa záhradka vydávala


2.   Eliška Ella GÁLIKOVÁ, ZŠ s MŠ Radošina
Zuzana Zemaníková: Zuzine prasiatkaII. kategória
prednes poézie

     
1. Laura DRÁBIKOVÁ, ZŠ Tribečská ul., Topoľčany
Valentín Beniak: Stratenko            
          
                   
prednes prózy

                  
III. kategória
prednes poézie

 
1. Matej BELAN, ZŠ Bojná
Mária Rázusová-Martáková: Umenie života   

                   
prednes prózy

                  máj 2018

Komorný koncert
22.05.2018 - 22.05.2018

Tanečná škola - zachovávanie folklórnych tradícií
19.05.2018 - 19.05.2018

Krajská súťaž
11.05.2018 - 11.05.2018

Klavírny recitál
09.05.2018 - 09.05.2018

Tanečný kurz Latino pre ženy
08.05.2018 - 29.05.2018

Komorný koncert
03.05.2018 - 03.05.2018

Tanečný kurz Latino pre ženy a Bachata pre páry
03.05.2018 - 31.05.2018

SLÁČIKOVÉ KVARTETO FILHARMÓNIE BRNO - komorný koncert
03.05.2018 - 03.05.2018

Pravidelné stretnutie členiek klubu rôznych techník ručných prác
03.05.2018 - 31.05.2018

Výstava prác amatérskych fotografov.
27.04.2018 - 11.05.2018

program
21.03.2018 - 18.06.2018

Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch
Stummerova 385/16
Topoľčany 95501
tel.:038/ 7629811, fax: 038/ 7629813
email: toposveta@toposveta.sk
https://www.facebook.com/toposveta