Detail: Hviezdoslavov Kubín 2018

Hviezdoslavov Kubín 2018

01.04.2018 - 30.04.2018

Recitátori, priamo postupujúci do okresného kola súťaže v prednese detí
Hviezdoslavov Kubín 2018        
                                              

 
I. kategória

prednes poézie 
   


1. Eva MÁLIKOVÁ, ZŠ Škultétyho ul., Topoľčany
Jeniffer Jordanová: Grimelda na jarmoku stríg


prednes prózy

1. Dominika ŠATKIVSKÁ, ZŠ Škultétyho ul., Topoľčany
Jozef Pavlovič: Ako sa záhradka vydávala


2.   Eliška Ella GÁLIKOVÁ, ZŠ s MŠ Radošina
Zuzana Zemaníková: Zuzine prasiatkaII. kategória
prednes poézie

     
1. Laura DRÁBIKOVÁ, ZŠ Tribečská ul., Topoľčany
Valentín Beniak: Stratenko            
          
                   
prednes prózy

                  
III. kategória
prednes poézie

 
1. Matej BELAN, ZŠ Bojná
Mária Rázusová-Martáková: Umenie života   

                   
prednes prózy

                  august 2018

Prehliadka speváckych skupín okresu Topoľčany
05.08.2018 - 05.08.2018

Kultúrno-zábavný program a súťaž vo varení gulášu
04.08.2018 - 04.08.2018

Tanečný kurz Latino pre ženy a Bachata pre páry
12.07.2018 - 30.08.2018

Pravidelné stretnutie členiek klubu rôznych techník ručných prác
12.07.2018 - 30.08.2018

Výstava súťažných prác žiakov ZŠ a ZUŠ
15.06.2018 - 31.08.2018

Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch
Stummerova 385/16
Topoľčany 95501
tel.:038/ 7629811, fax: 038/ 7629813
email: toposveta@toposveta.sk
https://www.facebook.com/toposveta