Detail: Hviezdoslavov Kubín 2018

Hviezdoslavov Kubín 2018

01.04.2018 - 30.04.2018

Výsledky obvodného kola v prednese detí Hviezdoslavov Kubín 2018                                                      

Topoľčany 26. marca 2018


I. kategória

prednes poézie    


1. Dorothy VALENTOVÁ, ZŠ s MŠ Ludanice
2. Mária BARÁTOVÁ, ZŠ s MŠ Prašice  
3. Nela GRMANOVÁ, ZŠ sv. Don Bosca, Topoľčany    
3 . Timea BALÁŽIKOVÁ, ZŠ s MŠ Veľké Ripňany

prednes prózy

1. Sofia HATALOVÁ, ZŠ Kovarce   
2. Alexandra SEDLÁROVÁ,  ZŠ s MŠ Ludanice   

3. Sebastián KOŠECKÝ, ZŠ sv. Don Bosca, Topoľčany

II. kategória

prednes poézie

     
2. Veronika ŠTEFČÍKOVÁ, ZŠ sv. Don Bosca, Topoľčany                       
3. Viktória ŠVECOVÁ, ZŠ s MŠ Solčany   
3. Ella MORAVČÍKOVÁ, ZŠ sv. Don Bosca, Topoľčany    

prednes prózy

1. Jasmína PASTIERIKOVÁ, ZŠ sv. Don Bosca, Topoľčany    
2. Katarína KAPUSTOVÁ, ZŠ s MŠ Ludanice

3. Terézia Júlia KASALOVÁ, ZŠ sv. Don Bosca, Topoľčany  
 
III. kategória

prednes poézie

 
1. Lea JANČOVIČOVÁ, ZŠ sv. Don Bosca, Topoľčany       
2. Izabela KAJZEROVÁ, ZŠ s MŠ Prašice     
                 
3. Alžbeta KLAČKOVÁ, ZŠ s MŠ Ludanice    
                   
prednes prózy

1. Sabína OZIMÁKOVÁ, ZŠ s MŠ Veľké Ripňany    
3. Sára BUJNOVÁ, ZŠ sv. Don Bosca, Topoľčany 

Všetci recitátori, ktorých meno je napísané červeným písmom, postupujú do okresného kola.august 2018

Prehliadka speváckych skupín okresu Topoľčany
05.08.2018 - 05.08.2018

Kultúrno-zábavný program a súťaž vo varení gulášu
04.08.2018 - 04.08.2018

Tanečný kurz Latino pre ženy a Bachata pre páry
12.07.2018 - 30.08.2018

Pravidelné stretnutie členiek klubu rôznych techník ručných prác
12.07.2018 - 30.08.2018

Výstava súťažných prác žiakov ZŠ a ZUŠ
15.06.2018 - 31.08.2018

Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch
Stummerova 385/16
Topoľčany 95501
tel.:038/ 7629811, fax: 038/ 7629813
email: toposveta@toposveta.sk
https://www.facebook.com/toposveta