Detail: Vesmír očami detí

Vesmír očami detí

04.02.2013 - 01.03.2013

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove
v spolupráci s hvezdárňami, okresnými astronomickými kabinetmi,
centrami voľného času
a regionálnymi osvetovými strediskami

vyhlasujú
XXVIII. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže

Vesmír očami detí


Prilohy:
Názov popis typ príloha
Vesmír očami detí propozície súťaže
stiahnuť

október 2015

Organový a čembalový koncert Prof. Stefan Baier a Prof. Jaroslav Tuma
25.10.2015 - 25.10.2015

Záverečný koncert účastníkov kurzu
24.10.2015 - 24.10.2015

Tvorivá dielňa - práca s hlinou
22.10.2015 - 22.10.2015

III. ročník kurzov v hre na organ, klavichord a čembalo
22.10.2015 - 24.10.2015

Tvorivá dielňa  - cukrové kvietky VIII.
17.10.2015 - 17.10.2015

Prednáška o formách šikanovania novými technológiami (počítač, internet, mobilný telefón)
13.10.2015 - 13.10.2015

Tvorivá dielňa  - cukrové kvietky VII.
10.10.2015 - 10.10.2015

Autorská výstava fotografií
09.10.2015 - 06.11.2015

Tvorivá dielňa - glazovanie vypálených výrobkov
08.10.2015 - 08.10.2015

Školenie účastníkov krajského kola
07.10.2015 - 07.10.2015

Tvorivá dielňa - výroba predmetov z prírodného materiálu - pedigu
03.10.2015 - 03.10.2015

Výstava - fotografická expozícia 28 území európskeho významu, 1 chráneného vtáčieho územia, európsky významných druhov rastlín a živočíchov
02.10.2015 - 30.10.2015

DVD filmy z medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí
01.10.2015 - 31.10.2015

01.10.2015 - 01.10.2015

Pravidelné stretnutie členiek klubu rôznych techník ručných prác
01.10.2015 - 29.10.2015

Pravidelné nácviky spevokolu v priestoroch TOS každý utorok od 16.h;  informujte sa !
01.10.2015 - 31.10.2015

Občasné nácviky podľa potreby v TOS; informujte sa !
01.10.2015 - 31.10.2015

Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch
Stummerova 385/16
Topoľčany 95501
tel.:038/532 10 64; 038/532 30 12
email: toposveta@toposveta.sk
https://www.facebook.com/toposveta