Detail: Vesmír očami detí

Vesmír očami detí

04.02.2013 - 01.03.2013

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove
v spolupráci s hvezdárňami, okresnými astronomickými kabinetmi,
centrami voľného času
a regionálnymi osvetovými strediskami

vyhlasujú
XXVIII. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže

Vesmír očami detí


Prilohy:
Názov popis typ príloha
Vesmír očami detí propozície súťaže
stiahnuť

november 2015

Tvorivá dielňa  - cukrové kvietky X.
28.11.2015 - 28.11.2015

Tvorivá dielňa - výroba adventných vencov
26.11.2015 - 26.11.2015

Komorný koncert - KVARTETO MESTA BRNA
26.11.2015 - 26.11.2015

Chynorany, 4. - 6. decembra 2015
25.11.2015 - 25.11.2015

Krajské kolo súťaže v prednese
24.11.2015 - 24.11.2015

Koncert celoštátnej súťaže spevákov šansónov ŠANSÓNOVÁ ĽALIA
20.11.2015 - 21.11.2015

Výstava fotografií a výtvarných prác študentov stredných škôl okresu Topoľčany
16.11.2015 - 27.11.2015

Tvorivá dielňa  - cukrové kvietky IX.
14.11.2015 - 14.11.2015

Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch, ako organizácia v zriaďovateľsej pôsobnosti NSK v súlade s § 9a ods. (5)  a ods. (9) zák.č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje

zámer prenajať formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných priestorov
13.11.2015 - 09.12.2015

Tvorivá dielňa - výroba vianočných zvončekov z pedigu
10.11.2015 - 24.11.2015

Komorný koncert - AD LIBITUM Budapešť
10.11.2015 - 10.11.2015

Tvorivá dielňa - glazovanie vypálených výrobkov
05.11.2015 - 05.11.2015

Komorný koncert - ZSABKA Jozef (gitara), ZSABKOVÁ Dagmar (flauta)
05.11.2015 - 05.11.2015

Pravidelné stretnutie členiek klubu rôznych techník ručných prác
05.11.2015 - 26.11.2015

Výstava - fotografická expozícia 28 území európskeho významu, 1 chráneného vtáčieho územia, európsky významných druhov rastlín a živočíchov
03.11.2015 - 20.11.2015

Športové a kultúrne hry stredných škôl okresu Topoľčany
03.11.2015 - 12.11.2015

Pre I. stupeň žiakov ZŠ - dve stretnutia
01.11.2015 - 30.11.2015

DVD filmy z medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí
01.11.2015 - 30.11.2015

01.11.2015 - 30.11.2015

Pravidelné nácviky spevokolu v priestoroch TOS každý utorok od 16.h;  informujte sa !
01.11.2015 - 30.11.2015

Občasné nácviky podľa potreby v TOS; informujte sa !
01.11.2015 - 30.11.2015

Autorská výstava fotografií
09.10.2015 - 06.11.2015

Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch
Stummerova 385/16
Topoľčany 95501
tel.:038/532 10 64; 038/532 30 12
email: toposveta@toposveta.sk
https://www.facebook.com/toposveta