Detail: Trestno-právna zodpovednosť

Trestno-právna zodpovednosť

14.02.2013 - 14.02.2013

Prednáška spojená s besedou pre študentov Obchodnej akadémie

Termín a miesto:
14. 2. 2013 od 9.00 hod
učebňa TOS

Kontakt:
stubendekova@toposveta.sk
038/7629815


jún 2020

Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch
Stummerova 385/16
Topoľčany 95501
tel.:038/ 7629811, fax: 038/ 7629813
email: toposveta@toposveta.sk
https://www.facebook.com/toposveta