Detail: Trestno-právna zodpovednosť - negatívne javy

Trestno-právna zodpovednosť - negatívne javy

12.02.2014 - 12.02.2014

Trestno-právna zodpovednosť - negatívne javy
Preventívne pôsobenie na vedomie mladých ľudí, aby sa zbytočne nedostali do rozporu so zákonom.

Termín a miesto:
12. 2. 2013 od 9.00 h, výstavná miestnosťTOS Topoľčany

Kontakt:
stubendekova@toposveta.sk
038/7629815


jún 2020

Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch
Stummerova 385/16
Topoľčany 95501
tel.:038/ 7629811, fax: 038/ 7629813
email: toposveta@toposveta.sk
https://www.facebook.com/toposveta